Právne rady

26. mája 2020

REGISTER PARTNEROV VEREJNÉHO SEKTORA vs. ZOZNAM HOSPODÁRSKYCH SUBJEKTOV

REGISTER PARTNEROV VEREJNÉHO SEKTORA VS. ZOZNAM HOSPODÁRSKYCH SUBJEKTOV Hoci majú odlišné názvy aj funkcie, v praxi sa často zamieňajú. Nasledujúci článok stručne popisuje účel a funkcie […]
30. apríla 2020

DOČASNÁ OCHRANA PODNIKATEĽOV

Účel? Účelom dočasnej ochrany je vytvorenie časovo obmedzeného rámca s nástrojmi na podporu efektívneho riešenia negatívnych následkov šírenia nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby Covid-19 na podnikateľov prevádzkujúcich […]
24. apríla 2020

DOČASNÁ OCHRANA NÁJMOV PODĽA LEX CORONA

Novelou zákona č. 62/2020 Z.z. schválenou dňa 22.4.2020 bol zavedený inštitút ochrany nájmu pre tých nájomcov, ktorí v dôsledku okolností, ktoré majú pôvod v šírení COVID-19 nevedia nájomné […]
20. apríla 2020

FINANČNÁ POMOC NA PODPORU UDRŽANIA PREVÁDZKY V MALÝCH A STREDNÝCH PODNIKOCH

Zákon 67/2020 Z.z. o mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 upravuje podmienky poskytnutia pomoci na podporu a udržanie prevádzky malých […]
20. apríla 2020

OPATRENIA V OBLASTI SPRÁVY DANÍ

Pre opatrenia v oblasti správy daní, platí nasledovné: Zmeškanie lehoty, ktorá uplynula počas pandémie sa odpustí, ak daňový subjekt vykoná úkon najneskôr do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho […]