Právne rady

13. novembra 2017

REGISTER PARTNEROV VEREJNÉHO SEKTORA

1. Čo je register partnerov verejného sektora? Register prevádzkovaný Ministerstvom spravodlivosti SR, do ktorého sa zapisuje partner verejného sektora. 2. Kto je partner verejného sektora? Partnerom verejného […]
13. novembra 2017

BRÁNIŤ SA OPLATÍ

Častokrát sa vyhýbame riešeniu akéhokoľvek právneho problému z dôvodu, že nás odrádza dĺžka prípadného súdneho konania. Takýto postup je však nesprávny. Pokiaľ máte za to, že Vaša […]
13. novembra 2017

Podielové spoluvlastníctvo

Vlastníte nehnuteľnosť spolu s iným rodinným príslušníkom alebo inou osobou a neviete sa dohodnúť na vysporiadaní? Alebo by ste sa aj dohodnúť vedeli a neviete ako […]
13. novembra 2017

Striedavá starostlivosť

Striedavá osobná starostlivosť obsiahnutá v zákone č. 36/2005 Z.z. o rodine v platnom znení je pomerne novým inštitútom. Do Slovenského právneho poriadku bola zavedená novelou zákona […]
13. novembra 2017

Prihlasovanie pohľadávok do konkurzného konania

(v zmysle § 28 a nasl. zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ďalej len „ZKR“) Konkurzné konanie […]