O nás

Rozsah poskytovaných služieb je daný štruktúrou našich klientov a ich dopytom po právnych službách v našej kancelárii. V rámci toho možno zhrnúť, že v našej kancelárii v súčasnosti prevládajú právne služby z týchto oblasti: občianske právo, obchodné právo, rodinné právo a konkurzné právo, zastrešujeme však aj agendu trestnoprávnu, zastupujeme v daňových veciach a iných správnoprávnych sporoch.

Právne služby poskytujeme v slovenskom, maďarskom a anglickom jazyku.


Viac
V prípade záujmu, alebo akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať.