Nové elektronické kolky už od januára 2014

Novely zákona o súdnych poplatkoch a zákona o správnych poplatkoch prinesú zjednošenie platenia týchto polatkov. Ministerstvo financií SR rozhodlo zaviesť moderný systém platenie kolkov, ktorý nahradí staré papierové kolky. Tie ešte bude možné používať do konca roka 2014.
Nový systém sľubuje efektívnosť a transparentnosť úhrad pre ľudí. Kolky si budú môcť občania kúpiť od úradníkov, ktorí budú mať špeciálne terminály a taktiež pribudne 300 samoobslužných stánkov na vybraných úradoch už začiatkom budúceho roka. Novinkou bude bezhotovostná platba za e- kolky. Výhodou sa stane pomoc zo strany pracovníkov pri kolkových stánkoch, ktorí budú ochotní ľuďom pomôcť. Nový systém bude jednoduchší aj pre prípad vrátenia kolkov, ktoré sa budú dať vrátiť alebo vymeniť priamo na mieste predaja. Moderný spôsob elektronických kolkov by mal zamedziť falšovaniu a podvodom, pretože každý úkon a platba budú vedené v registri centrálnej evidencie. Reforma verejnej správy, ktorou súčasťou je aj tento nový spôsob úhrad kolkov, prináša aj väčšie možnosti kontroly jednotlivých úradov.
Zmeny v legislatíve pripravil rezort ministerstva financií zatiaľ čo zavedenie a prevádzku ponecháva na svojich partnerov. Evidenciu, generovanie a vytvorenie centrálneho modulu elektronických kolkov bude prebiehať pod záštitou Národnej agentúry pre sieťové a elektronické služby.