Zastupovanie v súdnych sporoch

Právne zastupovanie klientov v súdnych sporoch je nielen jednou z najpodstatnejších častí našej práce, ale mnohokrát aj výzvou pre nás samotných, za ktorou je snaha pomôcť klientovi a vyjsť z kauzy víťazne.

Máme za sebou stovky úspešne ukončených súdnych sporov a ďalších niekoľko desiatok prebiehajúcich. Zastupovanie klientov v sporoch a vymáhanie pohľadávok tvorí asi polovicu našej práce. Našou snahou je nielen doviesť spor do úspešného konca, ale aj pristúpiť k veci efektívne a tak, aby boli v čo najväčšej miere uspokojené očakávania klienta. Profesionalita a vysoká vzdelanostná úroveň je pritom samozrejmosťou. Aj preto sa neustále vzdelávame, každý člen našej kancelárie venuje hodiny štúdiu podkladov, súdnych rozhodnutí a predpisov.

Okrem zastupovania v konaní pred súdom zaštrešujeme aj mimosúdne jednania a vždy sa snažíme doviesť klienta a protistranu k tomu, aby ukončili spor mimosúdne a dohodli sa na sporných otázkach. Len pokiaľ sa táto cesta javí ako nereálna, pristupujeme k podaniu žaloby na súd.