Obchodné právo a právo obchodných spoločností

Obchodné právo a obchodný zákon zahŕňajú celú škálu právnej problematiky, ktorú pre Vás vie naša kancelária zabezpečiť: samozrejmosťou je zakladanie obchodných spoločností a družstiev, zmeny v spoločnostiach, zlúčenie, splynutie, rozdelenie spoločností až po právnu podporu v prípade, ak sa klient rozhodne ukončiť podnikanie, či už prostredníctvom likvidácie, konkurzu alebo iným spôsobom.

Máme skúsenosti a dlhodobo zastupujeme klientov z oblasti stavebníctva, strojárstva, kamenárstva, výroby nábytku, poľnohospodárstva (vrátane poľnohospodárskych družstiev) a iných oblastí. Našim cieľom je poskytovať klientom komplexnú právnu podporu vo všetkých právnych oblastiach, kde je prítomný obchodný zákon a dotýka sa ich podnikania, okrem iného obsiahnutím kompletnej zmluvnej agendy (vyhotovovanie listín, pripomienkovanie zmlúv), zastupovanie v súdnych sporoch, vymáhanie pohľadávok, uplatňovanie nárokov a sankcií.