Vyhotovanie zmlúv a listín o právnych úkonoch

Prevod nehnuteľnosti je vždy rizikovým právnym úkonom, pri ktorom môže vzniknúť nejeden problém. V našej kancelárii Vám garantujeme kompletné zastrešenie týchto transakcií – vrátane predzmluvných vzťahov , rokovaní a spísania samotnej listiny. Vieme zabezpečiť nielen dostatočnú ochranu práv klienta, ale i samotné katastrálne konanie – vykonávame zastupovanie v celom procese až po finálny vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností.

S nehnuteľnosťami nevyhnutne súvisia aj spory – typické sú spory o vlastnícke právo, spory z nájomných zmlúv, žaloby o neplatnosť výpovede z nájmu, pričom bohaté skúsenosti z týchto oblastí tiež patria do nášho portfólia.

Garantujeme tiež skúsenosti z oblasti týkajúcej sa kúpy a predaja poľnohospodárskej pôdy a s tým súvisiacich vzťahov, našimi klientmi sú aj poľnohospodárske družstvá, pre ktorých poskytujeme služby práve takéhoto charakteru.