Family law

Rodinné právo je jedna z mnohých oblastí práva, kde sa rovnako môžeme pochváliť mnohoročnými skúsenosťami a desiatkami ukončených káuz a spokojných klientov. Zastupovanie v rozvodových konaniach, konania o úpravu práv k maloletým deťom, zvýšenie výživného, zníženie výživného sú problémy, s ktorými sa na nás klienti každodenne obracajú. Rozvodový právnik sa snaží chrániť záujmy klienta a zároveň odporučiť riešenie, ktoré sa bude čo najmenej dotýkať maloletých detí, ktoré sú do sporov sprevádzajúcich rozvod manželstva viac či menej zahrnuté.

Majetkoprávne vyporiadanie po rozvode je nevyhnutným náslendkom týchto konaní, ktorého riešenie je v našej kompetencii. Aj tu preferujeme dohodu pred zdĺhavým súdnym konaním, avšak keď všetky snahy dohodnúť sa zlyhajú, sme vždy pripravení poskytnúť profesionálny servis a zastúpenie v konaní o vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov a chrániť práva a oprávnené záujmy našich klientov.