Právne rady

13. novembra 2017

Podielové spoluvlastníctvo

Vlastníte nehnuteľnosť spolu s iným rodinným príslušníkom alebo inou osobou a neviete sa dohodnúť na vysporiadaní? Alebo by ste sa aj dohodnúť vedeli a neviete ako […]
13. novembra 2017

BRÁNIŤ SA OPLATÍ

Častokrát sa vyhýbame riešeniu akéhokoľvek právneho problému z dôvodu, že nás odrádza dĺžka prípadného súdneho konania. Takýto postup je však nesprávny. Pokiaľ máte za to, že Vaša […]
13. novembra 2017

REGISTER PARTNEROV VEREJNÉHO SEKTORA