Právne rady

13. novembra 2017

BRÁNIŤ SA OPLATÍ

Častokrát sa vyhýbame riešeniu akéhokoľvek právneho problému z dôvodu, že nás odrádza dĺžka prípadného súdneho konania. Takýto postup je však nesprávny. Pokiaľ máte za to, že Vaša […]
13. novembra 2017

REGISTER PARTNEROV VEREJNÉHO SEKTORA

1. Čo je register partnerov verejného sektora? Register prevádzkovaný Ministerstvom spravodlivosti SR, do ktorého sa zapisuje partner verejného sektora. 2. Kto je partner verejného sektora? Partnerom verejného […]