Právne rady

14. novembra 2017

Vymáhanie zahraničných pohľadávok – európsky platobný rozkaz

Čo je európsky platobný rozkaz? Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1896/2006 z 12. decembra 2006, ktorým sa zavádza európske konanie o platobnom rozkaze, umožňuje […]
14. novembra 2017

Reštrukturalizácia ako riešenie dlhov

Reštrukturalizácia je forma riešenia úpadku dlžníka. Cieľom a účelom reštrukturalizácie je ozdraviť subjekt, ktorý je v úpadku alebo ktorému úpadok hrozí bez toho, aby musel podstúpiť […]
14. novembra 2017

Zodpovednost za nepodanie návrhu na vyhlásenie konkurzu

Podanie návrhu na vyhlásenie konkurzu nie je len možnosť ako riešiť svoje dlhy, ale najmä povinnosť dlžníkov v prípade, že sa dostali do predlženia. S účinnosťou […]
14. novembra 2017

Osobný bankrot

Osobný bankrot alebo konkurz na majetok fyzickej osoby. Jedná sa o spôsob riešenia úpadku dlžníka, riešenie situácií, keď má fyzická osoba veľké množstvo dlhov, ktoré nevie […]
14. novembra 2017

Náhrada nemajetkovej ujmy z povinného zmluvného poistenia

Stali ste sa obeťou dopravnej nehody? Podľa rozhodnutia Súdneho dvora Európskej únie Vám musí poisťovňa nahradiť nielen škodu na zdraví, ale aj nemajetkovú ujmu, teda ujmu […]