Právne rady

13. novembra 2017

BRÁNIŤ SA OPLATÍ

Častokrát sa vyhýbame riešeniu akéhokoľvek právneho problému z dôvodu, že nás odrádza dĺžka prípadného súdneho konania. Takýto postup je však nesprávny. Pokiaľ máte za to, že Vaša […]
13. novembra 2017

REGISTER PARTNEROV VEREJNÉHO SEKTORA